132766449_5206666366040231_6184126962276764654_o.jpg
 
ผอ.กองช่างตรวจงานปรับพื้นที่ "โครงการทหารพันธุ์ดี" ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.09 น. นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายวุฒินันท์ อรรคเดโช หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการปรับพื้นที่และซ่อมแซมผิวถนนในโครงการทหารพันธุ์ดี" ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการมีองค์ความรู้จากการทำเกษตรปลอดสารเคมี การเพาะกล้าผัก ฯลฯ สามารถนำไปดำเนินการ ณ พื้นที่ตนเอง ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี และต่อยอดสู่การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษกิจพอเพียง
133953968_5206663089373892_182451652556862078_o.jpg  133203806_5206665299373671_3186893779107849488_o.jpgิิ  133462352_5206665946040273_6809221599497386662_o.jpg
132279351_5206665642706970_1458202058506869714_o.jpg  132824737_5206666096040258_8017686983930415352_o.jpg  132940613_5206665822706952_8869745954145713638_o.jpg
133069488_5206665479373653_8095144485307288291_o.jpg  133506326_5206665562706978_2314974954768741884_o.jpg  134413394_5206665402706994_1373367952602003051_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel