134403061_5231307636909437_1359939765772588139_o.jpg
 
อบจ.ลำปางตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID-19 สวนสาธารณะหนองกระทิง
     เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสCOVID-19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง จึงได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนผู้ใช้บริการออกกำลังกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณลานจอดรถ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง พร้อมจัดให้มีการสแกนแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
135209822_5231330740240460_8065146931788393235_o.jpg  135804738_5231307583576109_461487581049473449_o.jpg
ภาพ : กองช่าง
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel