151782258_5427922473914618_6941585943195313787_o.jpg
นายก อบจ.ลำปางประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ลำปาง
     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน มีผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกของนายก อบจ.ลำปาง โดยรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะใช้เป็นฐานข้อมูลและบูรณาการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานต่อไป .
 
149790175_5427922247247974_763362948452823365_o.jpg  150060459_5427922447247954_4224672299707990770_o.jpg  150890000_5427922643914601_8342779185124560201_o.jpg
151260059_5427922520581280_4186914330371154628_o.jpg  151934148_5427922437247955_4626741324340595058_o.jpg  151827880_5427922510581281_7070899141397998452_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel