123660623_4976681342372069_8052217689906379475_o.jpg

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง
และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต่อ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้ง 2 ท่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

123860101_4976681695705367_5075232494804962384_o.jpg  123538832_4976681875705349_6950034989186822866_o.jpg  123544019_4976681512372052_699654023156776993_o.jpg

ภาพ : สุกัญญา ท้าวคำ 
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel