_DSC6843.JPG

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ในการนี้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี นายฐิติพล ทศรฐ ผอ.สนง.กกต.จ.ลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล ประธาน กกต.อบจ.ลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ผอ.กกต.อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ลำปาง และกกต.จ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยากรโดย ผอ.สนง.กกต.จ.ลำปาง / กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเลือกตั้ง วิทยากรโดย กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม / กฎหมาย ข้อห้ามและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง วิทยากรโดย กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ซึ่งจังหวัดลำปาง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 7 ราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 100 ราย เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส.

_DSC6859.JPG  _DSC6760.JPG  _DSC6847.JPG

_DSC6876.JPG  _DSC6905.JPG  _DSC6902.JPG

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel