124094924_5003985626308307_1153250428159177785_o.jpg

     เมื่อเวลา 14.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง.

124580862_5003985396308330_7376431861192816659_o.jpg  124562796_5003985296308340_2083750147586402257_o.jpg  124273131_5003985329641670_7830518336423385035_o.jpg

125075217_5003985422974994_4670731454066646097_o.jpg  125118514_5003985599641643_2997331650164792704_o.jpg  124063603_5003985536308316_7665655198853173218_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel