124931289_5008002515906618_539076099713164847_o.jpg     ตามที่นายพินิจ แก้วจิตคงทอง กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง

124353132_5004476022925934_6298714207729877662_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel