#เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (วันอาทิตย์ที่ 20 ธันสาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.)

124983518_5007945589245644_7296613283442161737_o.jpg

125281253_5007946039245599_2609407900604967879_o.jpg

124947863_5007946835912186_7411265534869566628_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel