125269152_5021332104573659_6350158322577318990_o.jpg

อบจ.ลำปางติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ลำปางและนายก อบจ.ลำปางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นอกจากได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเผยแพร่ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและเพจเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แล้วยังได้ติดประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

125383845_5021359651237571_6730345501647225032_o.jpg  125383450_5021332614573608_3806014224717206572_o.jpg  125358052_5021333311240205_4719746120881217933_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel