131979177_5195943187112549_2209251446942485875_n.jpg
 
     วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(หลวงพ่อดำ)ในงาน"สักการะบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ของจังหวัดลำปาง" โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในขบวนแห่และถวายเครื่องสักการะ
 
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้องถิ่นในงาน “สักการะบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ของจังหวัดลำปาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุขประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลานศาลหลักเมือง และสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมการสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในจังหวัดลำปางหลอมรวมจิตใจของคนในสังคมให้มีที่ยึดเหนี่ยว และสร้างความร่มเย็นให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง
 
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ การถ่ายทอดภูมิปัญญาแขนงต่าง ๆ เช่น การทำเครื่องสักการะ การทำตุงซาววาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านล้าน และในช่วงค่ำจะมีการเจริญพุทธมนต์แบบล้านนา (สวดมนต์ตั๋น) การเทศน์กัณฑ์สำคัญ อาทิ พุทธาภิเษก, ป๋าระมีปันจั้น, พุทธคุณสังคหโลก, สารากริวิชชาสูตร และอุณหัสวิชโยคาถา จากนั้นจะเป็นการสวดเบิกสมโภชหลวงพ่อดำ จำนวน ๙ วาร จนถึงเช้าวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
---------------------------
     ประวัติ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระพุทธรูปสี่มุมเมือง) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เป็นพระปางสมาธิ ประทับขัดสมาธิราบโลหะหล่อสำริดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว พระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระราชหฤทัยปราถนาแรงกล้าให้บ้านเมืองผ่านพ้นภัยพิบัติ พลเมืองดำรงชีวิตเป็นสุขราบรื่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ”เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่งประมวลคุณวิเศษอันเอกอุที่บุรพมหากษัตริย์ทรงปกป้องภัยบ้านเมืองและพสกนิกรในอดีตมารวมไว้วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต อัญเชิญไปประดิษฐานคุ้มครองแผ่นดินในทิศทั้งสี่ตามพระราชปณิธานสืบไป ดังนี้
 
องค์ที่ ๑ ประจำทิศเหนือ ประดิษฐาน ณ ศาลาจัตุรมุขหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดลำปาง
องค์ที่ ๒ ประจำทิศใต้ ประดิษฐานภายในศาลาจัตุรมุขหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
องค์ที่ ๓ ประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุข วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี
องค์ที่ ๔ ประจำทิศตะวันตก ประดิษฐานในวิหารบนเขาแก่นจันทร์ จังหวัดราชบุรี
 
จังหวัดลำปางเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประจำทิศเหนือซึ่งชาวจังหวัดลำปางเรียกท่านว่า “หลวงพ่อดำ” (หนังสือ ๘๙พระพุทธรูปสำคัญในรัชกาล ๙กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม)
132413342_5195944487112419_8005820893038019805_n.jpg  132199282_5195939030446298_2668546987233879531_n.jpg  132328226_5195939647112903_5243205663456747217_n.jpg
132279350_5195942183779316_957298128852313975_n.jpg  133132640_5195941180446083_8717145193222190498_n.jpg  131987689_5195942580445943_6836372217108997792_n.jpg
132323742_5195940773779457_2155520000996603538_n.jpg  132429158_5195941723779362_1088476013641008621_n.jpg  133740348_5195941990446002_1149448370281032908_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel