132278361_5203053976401470_6253325805862741413_o.jpg
 
อบจ.ลำปางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมจัดงาน "จิบชาริมธาร สะพานรักดอกเสี้ยว ท่องเที่ยวชุมชน ถนนคนเดิน"
26 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ณ บ้านป่าเหมี้ยง
     วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 18.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ จิบชาริมธาร สะพานรักดอกเสี้ยว ท่องเที่ยวชุมชน ถนนคนเดิน โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการจิบชาริมธาร สะพานรักดอกเสี้ยว ท่องเที่ยวชุมชน ถนนคนเดิน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและนำเสนอต่อสาธารณชน ตลอดจนให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จึงได้บูรณาการทำงานร่วมกัน โดย อบจ.ลำปางรับผิดชอบในส่วนของการจัดและตกแต่งสถานที่และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณงาน
....................................................
     บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านหนึ่งในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่มีความโดดเด่นทางลักษณะภูมิศาสตร์และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีลักษณะเป็นป่าผืนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร สายสำคัญ คือแม่น้ำวัง มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนเหมี้ยง ปลูกกาแฟ (พันธุ์อาราบิกา) ปลูกเสาวรส และทำหมอนใบชา
นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีการปลูกชาพันธุ์อัสสัม ซึ่งเป็นชาขึ้นชื่อของหมู่บ้านมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษผ่านกาลเวลามานานกว่า 200 ปี จึงทำให้คนในชุมชนนี้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับชา อาทิ การทำเหมี้ยงหมัก การทำใบชาเพื่อชงดื่ม อีกทั้งยังมีการนำมาประกอบอาหารเป็นเมนูประจำถิ่น เช่น ยำใบหมี้ยง หนอนใบชา เป็นต้น
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนบ้านป่าเหมี้ยงจะได้ชิมชาที่ผลิตในหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มีลำธารไหลผ่าน ทำให้เกิดความประทับใจในการมาเยือน และภายในหมู่บ้านยังมีสะพานรักดอกเสี้ยว ซึ่งเป็นจุดเช็คอินกลางหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป ระหว่างการเดินเที่ยวรอบหมู่บ้าน เป็นสะพานคอนกรีตทอดผ่านสายน้ำใสและต้นดอกเสี้ยวใหญ่ มีความยาว 40 เมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย เป็นจุดเช็คอิน หรือเป็น Landmark ของหมู่บ้าน
 
133010745_5203056426401225_5361950923293485234_o.jpg  132564008_5203056049734596_1855371194315141964_o.jpg  132747338_5203059773067557_6212957761922515550_o.jpg
  133090776_5203059716400896_8752961597431500042_o.jpg  133717556_5203059653067569_7470448684911606041_o.jpg  132429023_5203053313068203_2125432208835402568_o.jpg
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel