135249747_5238299846210216_136375067624974257_o.jpg

     วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. อบจ.ลำปางประชุมการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

134661278_5238299566210244_2911469409302932027_o.jpg  134691955_5238299659543568_3151601635253856683_o.jpg  135359095_5238299716210229_3605035112755796935_o.jpg

134567812_5238300146210186_8400860754125223247_o.jpg  134082668_5238299862876881_3106041081133998127_o.jpg  134161477_5238299742876893_524408991218623366_o.jpg

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel