ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

 

 pdf lnd thumb

ดาวน์โหลด ประกาศ