ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม)

สกรีนช็อต 2020 12 03 181337

คลิก เพื่อดูเอกสาร
pdf lnd thumb