เที่ยวลำปาง หนา...

เที่ยว ช๊อป ชิม  เที่ยวลำปางไม่ไปไม่รู้ ... 

เที่ยวลำปางหนา หน้าต่อไป