IMG_7684.JPG
 
นายก อบจ.ลำปาง หารือ ศพอส. อบจ.ลำปาง เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือถึงแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส. อบจ.ลำปาง) โดยนางจินดา โพธิ์ทอง ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
อบจ.ลำปางพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อมุ่งพัฒนาลำปาง
 
IMG_7683.JPG  IMG_7663.JPG  IMG_7667.JPG
IMG_7700.JPG  IMG_7704.JPG  IMG_7706.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel