วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
📌นายถาวร อินแถลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
📌นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดพร้อมคณะผู้บริหาร
📌นายเกษม คำมา ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง พร้อมคณะ
 
     โดยร่วมหารือและหาแนวทางประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น .
 
📌อบจ.ลำปางพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อมุ่งพัฒนาลำปาง
 
195036453_5983181241722069_6494757480399514312_n.jpg  195736061_5983181221722071_8847091147218920794_n.jpg  194453129_5983183321721861_5761036905469696222_n.jpg
194723785_5983179788388881_6952865339898954593_n.jpg  194404813_5983176165055910_6951593938638986162_n.jpg  196397419_5983179768388883_2050692303727271581_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel