ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรง
ตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

capture-20171018-160450.png

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับสมัคร