ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

Page_1.jpgPage_8.jpgPage_7.jpgPage_6.jpgPage_5.jpgPage_4.jpgPage_3.jpgPage_2.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร