รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

 

pdf lnd thumb

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 

รายละเอียดกิจกรรม
เป็นการปั่น เพื่อความสามัคคี เป็นกิจกรรม Bike Rally  มีการทำกิจกรรมหา RC และเล่นเกมส์
ระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 36 กม.
เวลา 06.00 - 07.00 น.   ลงทะเบียนรับเสื้อ/รับประทานอาหารว่าง
Start  07.00 น. :  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา
จุดพัก 1 เฮือนงิ้วแดง 5  กม.
จุดพัก 2 วัดไหล่หินหลวง 6 กม.
จุดพัก 3 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา 4.5 กม.
จุดพัก 4 ลานกิจกรรม 6 กม.
จุดพัก 5 วัดพระธาตุลำปางหลวง 6.5 กม.
Finish : อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  8 กม.