การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานประจำปีงบประมาณ 2560

 

pdf lnd thumb