ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

 

pdf lnd thumb