ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 

โทรศัพท์ 0 5423 7623 โทรสาร 0 5423 7623

  E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

website : http://www.lp-pao.go.th

 อบจ.ลำปาง fb.png http://www.facebook.com/lampangPAO

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ fb.png  https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของ อบจ.ลำปาง

 map